Opiniepeiling Verhage Peppelweg

Opiniepeiling Verhage Peppelweg

Opzet probe

Doel/ Hoofdvraag

Wat is het imago dat mensen ervaren bij Verhage Peppelweg?

Deelvragen

  • Wat bestellen mensen?
  • Met hoeveel mensen bezoeken mensen Verhage Peppelweg?
  • Wat vinden mensen van Verhage Peppelweg?
  • Wat voor beeld hebben mensen van Verhage Peppelweg?
  • Volgen mensen Verhage Peppelweg al op social media?

Plan van aanpak

Voor dit onderzoek zijn kaarten ontworpen door Sarah om in de stijl van Verhage met de klant te kunnen communiceren. Gedurende de looptijd van deze probe zal het personeel actief de kaarten met vragen aandragen naar de consumenten. 

De kaarten kunnen door de consumenten worden ingeleverd in een enquetebus, deze zal zich centraal in de store bevinden.

Na afloop van de probe zal gecommuniceerd worden over het ophalen van de kaarten, zodat wij hier de resultaten van kunnen analyseren.

Looptijd

Start: 18 Oktober 2018

Einde: 23 Oktober 2018

Doelgroep

Mensen die aanwezig zijn bij Verhage Peppelweg, zowel bij het ophalen van een bestelling als wanneer zij hier zitten te eten

Locatie

Benodigdheden

  • Kaarten met vragen
  • Box om kaarten in te leveren
  • Pennen/potloden
  • Plaatsen in Verhage Peppelweg

Het uitvoeren van de probe

Aan de hand van een brainstorm zijn we op het concept gekomen om een opiniepeiling uit te voeren. We hebben hiervoor gekozen in plaats van een enquete, omdat het doel is om te achterhalen wat mensen ervaren en waarmee dit gebeurd.

We hebben op een whiteboard bijgehouden wat we te weten willen komen en daarbij of dit geschikt zou zijn voor de kaarten waarmee we de mensen willen bereiken.

Whiteboard tijdens de brainstorm.

Zodra we een beeld hadden van de vragen die we wilden gaan stellen was het van belang om een vorm te gaan ontwerpen voor de kaarten. Deze hebben we wederom eerst op een whiteboard uitgetekend. Onderstaand een selectie van de schetsen.

Aan de hand van deze schetsen zijn kaarten ontworpen die aansluiten bij de stijl die wij in Verhage hebben gezien. Tevens is er gewerkt met de stijl richtlijnen die Verhage aanhoud. Onderstaand een selectie van de kaarten in de laatste ontwerprondes.

Zodra er een ontwerp was is deze tevens naar Kevin (Communicatie en marketing) gestuurd om er zeker van te zijn dat we de juiste huisstijl hadden aangehouden.Zodra de feedback hierop was verwerkt konden testen worden uitgevoerd met de printer.

Hierbij liepen we tegen een aantal problemen aan, zo was het bijvoorbeeld herfstvakantie waardoor de mogelijkheden om op Avans te printen beperkt waren.

Ook bleken de printers per verdieping en gebouw zeer grote verschillen te hebben in de printkwaliteit. Om deze reden is uiteindelijk besloten om het thuis te printen en te snijden.

Printtesten
Definitieve ontwerp

Bij Verhage hebben we met Daniel (franchise ondernemer) verschillende zaken doorgenomen. Zo noemde hij dat we het beste aan het personeel konden vragen om de kaarten aan te dragen naar klanten om de kans te vergrootten dat deze er iets mee gaan doen.

Tevens kwam hij met een enquete bus die ze vaker gebruiken zodat klanten hier de ingevulde kaarten kunnen inleveren.

Vervolgens hebben wij zelf overlegd met personeel over hoe we het konden aanpakken met de kaarten.