De kern

De kern


Ontwerpvraag

Welke vorm van communicatie gaat de dialoog aan met de bezoekers van Verhage Peppelweg over het onderliggende Verhage gevoel?

Probleemstelling

Het probleem waar Verhage Peppelweg tegenaan loopt is dat ze graag de interactie en communicatie willen aangaan met hun klanten, echter weten ze niet hoe ze dit moeten aanpakken.

De reden dat ze niet weten wat ze moeten communiceren bestaat uit meerdere aspecten, zo valt het stukje marketing en communicatie niet binnen het veld van expertise. Maar ook dat de doelgroep van Verhage zeer groot is, hieronder vallen namelijk de aller jongste tot de senioren in de buurt.

Omdat de doelgroep zeer groot en divers is heeft Verhage nog niet kunnen bepalen wat voor communicatie ze willen inzetten; delen we enkel grote mededelingen of ook dagelijkse zaken. Of op welke manier ze dit willen delen; welk medium, welke vorm en meer keuzes. Maar ook de rol van de doelgroep is hierdoor niet te bepalen.

De wens van Verhage Peppelweg is dan ook, het hebben van interactie met de klanten waarbij het optimaliseren van het contact tussen Verhage en de buurt centraal staat. Verhage zou hierbij graag willen opvallen.

Ontwerpdoel

Het doel van dit ontwerp is om bestaande en mogelijke klanten van Verhage peppelweg het ‘Verhage gevoel’ te laten ervaren.

Doelgroep

Onderstaande tabel toont de bevolkingsverdeling in Schiebroek van 2017, hierin is zichtbaar dat de grootste groep bestaat uit bewoners tussen de 18 en 64 jaar. Op basis van ons onderzoek in Schiebroek hebben wij voor Verhage Peppelweg een aantal doelgroepen gevonden, hier zullen we onderstaand een beeld van schetsen.

0 – 17 jaar

Gedurende ons onderzoek zijn we binnen dit deel van de bevolking 2 doelgroepen tegengekomen voor Verhage. Het betreft hierbij kinderen van 0 tot 8 jaar en jongeren van 12 tot 16 jaar.

0 – 8 jaar

Deze kinderen gaan samen met hun ouders op stap. Het grootste deel van deze groep was nog zo jong dat ze nog niet naar school hoefde waardoor ze in en rond Verhage te vinden zijn.

12 – 16 jaar

Deze groep bestaat uit jongeren die naar de middelbare school gaan. Deze komen na schooltijd even langs bij Verhage of op het plein voordat ze naar huis gaan.

18 – 64 jaar

Overeenkomstig met het bevolkingsonderzoek hebben ook wij de grootste doelgroep gevonden binnen deze leeftijdscategorie. Hierbinnen hebben wij 3 hoofdgroepen vastgesteld; moeders van 30 tot 40 jaar, mannen en vrouwen van 40 tot 50 jaar en mannen van 50 tot 60 jaar.

30 – 40, vrouwen

Deze groep bestaat voor een groot deel uit moeders, deze komen met hun kinderen naar Verhage om iets te eten of in de zomer om een ijsje te halen. Ook spreken ze voor een koffie of lunch wel eens af bij Verhage met vrienden of kennissen. Het is dan ook een groep met een groot sociaal netwerk, zowel online als offline.

40 – 50, mannen en vrouwen

Deze groep komt in de lunch bij Verhage eten of komt hier zelfs vergaderen. Deze mensen zijn actief betrokken bij Verhage en zijn dan ook actief terug te vinden op de Verhage Facebook pagina. Deze groep bestaat uit trouwe klanten die altijd graag terug komen bij Verhage.

50 – 60, mannen

Mannen rond de leeftijd van 50 tot 60 jaar, deze bezoekt Verhage af en toe voor lunch en vind het om deze reden fijn om te weten wat er speelt bij Verhage en wat de acties van dat moment zijn.

65+ jaar

Opvallend is dat de kleinste groep van de bevolking op straat het meest zichtbaar is in Schiebroek, dit is uiteraard te verklaren door het gegeven dat deze groep meer tijd heeft door bijvoorbeeld met pensioen te zijn.

65+

Deze doelgroep is inmiddels met pensioen. Ze wonen hier al hun leven of zijn inmiddels weer terug verhuisd. Ze zijn graag op het marktplein van Schiebroek te vinden. Hier vermaken ze zichzelf of gaan een gesprek aan met kennissen.