Rotterdam Schiebroek

Rotterdam Schiebroek

Het gevoel

Uit een interview met een aantal bewoners van Schiebroek Zuid op 21 maart 2018 blijkt er een positief beeld geschetst te worden van de wijk, echter wanneer er wordt doorgevraagd blijken er net als in iedere wijk wel wat problemen te spelen.

In het interview met huidige gebiedscommissie voorzitter Henk Kamps worden de volgende uitspraken gedaan;

“Het eerste punt wat in me opkomt is Schiebroek-Zuid omdat dat echt onze probleemwijk is. Het is een wijk met heel veel coöperatie-bezit en sociale huurwoningen van mindere kwaliteit. Daar wonen veel mensen die van elders komen en die hebben vaak een taalachterstand, schulden en werkloosheid. Daar zijn veel problemen bij elkaar op een heel klein stukje gebied”, vertelt Kamps. Daar hebben ze volgens hem wel het nodige aan gedaan.

Zo is er een wijkconciërge en stimuleren ze bewonersinitiatieven vanuit de gebiedscommissie. “De discrapantie tussen Hillegersberg en Schiebroek is nog wel heel groot. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de inkomens is daar een enorm verschil. Dat werk je niet zomaar weg. En dat gaat ook niet zomaar lukken, tenzij je het communisme invoert natuurlijk. Wat niet de bedoeling is”, grapt de voorzitter.

Een ander interview van Open Rotterdam is met de eerder genoemde wijkconciërge, Jolanda van der Molen. Misschien nog wel meer dan in het andere interview blijkt hoeveel hart mensen hebben voor deze wijk. Jolanda heeft een band met veel bewoners en loopt daarnaast dagelijks met vrijwilliger Rene iedere dag in de wijk waarbij ze de meest uiteenlopende zaken tegenkomen. Denk hierbij aan vervuiling door brood tot drugs in de bosjes.