Stippen beoordeling

Stippen beoordeling

Stippen beordeling

Waarom deze methode

Om te kijken hoe we verder wilde met onze brainstorm voor concepten hebben we de stippen methode gebruikt.  We hebben voor deze methode gekozen omdat dit een simpele en snelle manier is om er achter te komen hoe we over onze huidige concepten denken en wat we interessant vinden. 

De aanpak ging als volgt: We bedachten eerst welke betekenis we aan welke kleur stip wilde geven. Vervolgens gingen we alle onderdelen van de concepten af om te kijken in welke categorie alles viel. Dit deden we individueel De onderdelen die overeenkwamen met een van onze stippen kregen een stip. 

Vervolgens gingen we kijken naar wat we met deze onderdelen moesten doen. Dit hield in, of we het concept verder wilde/moesten uitwerken, het concept moesten combineren met een ander concept of meerdere versies op gaan maken.

Waarom deze criteria/stippen

De criteria:

We hebben voor deze criteria gekozen omdat we wilde weten wat ons wel en niet aansprak. Als het ons aansprak in hoe verre we het al uitvoerbaar of compleet vonden. Graag wilde we ook weten of als we een onderdeel van een concept interessant vonden maar het misschien beter paste of ook paste bij een andere concept. 

De rest van de criteria hebben we opgesteld omdat we dachten ze te gaan gebruiken maar in praktijk bleek dat we deze stippen niet hebben gebruikt. 

Waarom deze concepten

De meeste stippen die we gezet hebben waren groen. Dit betekend dat we er potentie in zien maar dat het nog niet ver genoeg uitgewerkt is. 

Waarom de rest niet

De rede dat niet alle concepten een stip hebben gehad is dat het of niet vernieuwend genoeg was, het geen echt concept was maar meer een gedachtegang of dat het ons niet genoeg aansprak. 

Wat is hierna het plan van aanpak 

De concept onderdelen gaan we nu verder uitwerken tot nieuwe en complete concepten die we kunnen gaan voorleggen aan Verhage.