Groenlicht presentatie

Groenlicht presentatie


Wij voeren onze afstudeeropdracht uit voor Verhage, en specifieker voor de locatie in Rotterdam aan de Peppelweg. Verhage is van origine een snackbar maar is zich in de laatste jaren aan het ontwikkelen naar een lunchroom. Ondanks dat ze deze ontwikkeling doormaken zijn ze wel bij iedere vestiging een bekend gezicht in de buurt.

Verhage is voornamelijk gevestigd in en rondom de Randstad.


Wij zijn dit project begonnen met de volgende ontwerpdoelstelling:

Het doel van het project is om een social media strategie met passende content te ontwikkelen voor Verhage Peppelweg. Met als doel dit aan te laten sluiten op de doelen en boodschap van het bedrijf en tevens in te spelen op de doelgroep.

Alleen heeft deze inmiddels al meerdere iteratieslagen doorlopen, waardoor onze vraag momenteel als volgt is:

Het doel van dit ontwerp is om bestaande en mogelijke klanten van Verhage peppelweg het gevoel van ‘hart voor de buurt’ te laten ervaren.


Op een wand zal een illustratie gemaakt worden van een tractor welke zich in Verhage Peppelweg bevindt. Hier zullen gasten interactie mee kunnen hebben door de illustratie op bepaalde punten aan te raken.

Wanneer ze dit doen zal er door middel van video mapping een ervaring worden geboden die afhankelijk is van wat de gebruiker activeert.

// De techniek die we hiervoor willen gebruiken is te zien in de volgende videos.

Responses die wij willen tonen zijn;
Er worden beelden getoond van Schiebroek, de tractor rijd hierlangs.
Er wordt een foto getoond van de gebruiker op de wagen.
Er zijn producten zichtbaar van Verhage in of om de wagen.
Kleur van de wagen veranderen.
Er worden herinneringen van de wijk getoond.
Deze responses zullen verder worden uitgewerkt aan de hand van gebruikerstesten.

Zoals we net al hebben genoemd is er gekozen om te werken met de tractor welke zich bevindt in Verhage Peppelweg. Maar dit is niet de enige vorm geweest die wij hebben overwogen.

// Zo hebben we gekeken naar een herkenbare speeltuin
Echter is deze vorm niet typisch Verhage.


// Een kaart van Schiebroek, het deel van Rotterdam waar Verhage Peppelweg zich bevindt.
Een kaart van Schiebroek is erg letterlijk vertaald dat Verhage hun buurt kent. Tevens wanneer we aan het brainstormen waren voor interacties dan bleven deze erg informerend, iets dat we willen voorkomen omdat het juist gericht moet zijn op een leuke ervaring voor de bezoeker.


// Een wagentje dat Verhage Peppelweg heeft gebruikt bij hun her-opening.
Met deze vorm hebben we ook een aantal tests gedaan, echter bleek uit gesprek met Daniel dat deze maar zeer korte periode op de locatie heeft gestaan. En dat deze door maar weinig mensen herkend zal worden.


// En tot slot, de tractor.

Deze bevindt zich in de ballenbak in de vestiging en is voor veel bezoekers van Verhage zeer herkenbaar. Ook biedt het veel mogelijkheden voor interactie voor onze zeer uiteenlopende doelgroep.


De doelgroep van Verhage bestaat namelijk uit iedereen in en rondom Schiebroek.

// Wat zoals je hier kunt zien, een vrij grote omgeving is.

Binnen Schiebroek hebben we veel verschillende doelgroepen gezien, op basis van interviews, observeren en onderzoek hebben we verschillende persona’s opgesteld. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen 2 groepen. De online doelgroep en de mensen in de wijk.


// (sheet persona’s uit Schiebroek, 2) Onze online persona’s zijn als volgt.
We hebben moeders die Verhage volgen, waarbij ze het leuk vind om af en toe een bericht voorbij te zien komen. Hierbij zal er gereageerd worden wanneer iets aansluit op haar interesses of wanneer ze personen herkent.

Mannen rond de leeftijd van 50 tot 60 jaar, deze bezoekt Verhage af en toe voor lunch en vind het om deze reden fijn om te weten wat er speelt bij Verhage en wat de acties van dat moment zijn.

Tot slot hebben we mannen en vrouwen van 40 tot 50 jaar, deze komen geregeld bij Verhage en dit is ook online te zien. Ze reageren en liken geregeld berichten.

Opvallend is dat wij bij deze onderzoeken weinig tot geen jongeren zijn tegengekomen.


// (sheet personas uit Schiebroek, 12) Op straat zijn de persona’s anders.
Zo zien we veel ouderen, deze zitten met goed weer in de buurt met elkaar te praten en met kouder weer graag bij gelegenheden zoals Verhage. Wij hebben ook begrepen dat dit vaak klanten zijn die langer zitten en herkend worden. Deze mensen zijn weinig tot niet online, maar hun sociale kringen daarentegen zijn zeer groot. Vaak wonen deze mensen al hun hele leven in Schiebroek.

Zoals we ook al online zagen hebben we te maken met moeders van jonge kinderen, ons is meerdere malen beschreven dat Schiebroek een zeer kindvriendelijke buurt is. Ook deze groep heeft een groot sociaal netwerk in de buurt, maar in tegenstelling tot ouderen zijn ze ook online aanwezig en actief.

Tot slot, jongeren, waar we deze online niet zijn tegengekomen zien we deze wel in de buurt en in Verhage. Op vrije momenten zoals wanneer school uit is zijn ze te vinden in Verhage, graag zitten ze beneden waar er iets minder toezicht is. Wat deze groep anders maakt dan de rest is dat zij veel online aanwezig zijn.


Zoals uit ons doelgroep onderzoek heel duidelijk naar voren is gekomen is er weinig behoefte aan social media, waardoor onze vraag dan ook is veranderd. Zoals we in het begin al vertelden, eerst lag de nadruk op social media en deze ligt nu meer op een ervaring of verhaal.

Een criteria hierbij is wel dat de oplossing de mogelijkheid biedt om erover op social media te posten en dat het input levert voor de feed. Met het concept is dit mogelijk, denk hierbij aan de animaties deze kunnen worden omgezet in gifs. Of aan de herinneringen die we laten zien, dit kunnen korte filmpjes worden.

Daarnaast hebben we dan ook de interactie die gebruikers ermee hebben, deze kan met toestemming van de gebruiker worden gefilmd en worden gedeeld.

Ook biedt de installatie de mogelijkheid om in te spelen op evenementen of feestdagen, denk hierbij aan koffie met een cop. Dit is een maandelijkse meeting tussen bewoners en de politie, dit vind plaats bij Verhage. Op dit moment kan bijvoorbeeld de tractor met een politie patroon worden getoond, een sirene kan worden toegevoegd of de agent kan op de foto met de installatie.


Naast het criteria dat het deelbaar moet zijn op social media hebben we meerdere criteria;

Het is een trigger
Ja, mensen zullen geïnteresseerd zijn in wat het kan doen. Nadat ze een reactie hebben gekregen zullen ze alle opties willen uitproberen.

Verder biedt het mogelijkheden voor input van social media waardoor het tevens hierop een trigger kan vormen.

Het is een oplossing voor de gehele doelgroep, jong tot oud
Ja, er zitten geen beperkingen op qua handelingen die alleen geschikt zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep. Voor kleine kinderen zal dit voornamelijk inhouden dat ze met de installatie gaan spelen. Voor jongere zal dit een mogelijkheid zijn om iets te delen op social media. En voor ouderen zal het voornamelijk herkenning zijn. Voor iedereen geldt dat het nieuwsgierigheid en verbazing zal wekken.
Het interessant blijft, ook voor regelmatige bezoekers
Of de levensduur bepalen
Het blijft interessant, ook al heeft een klant het zelf al uitgeprobeerd, dan zal het kijken naar de reactie van andere bezoekers nog wel leuk zijn. Ook is er de optie om de video content in de installatie na bv. 4 maanden te veranderen om het interessant te houden voor langere tijd.

Het is in/om Verhage peppelweg uitvoerbaar
De installatie is uitvoerbaar in Verhage. De installatie heeft in principe maar een muur en wat ruimte aan het plafond nodig. Dit zal dus niet te veel ruimte in de het pand innemen. Voor een mogelijke locatie hebben we momenteel de benedenverdieping op het oog. Dit omdat het hier wat donkerder is, het niet in de weg staat voor klanten die alleen snel wat komen bestellen en het ook geen deuren blokkeert.

Link naar social media; geeft input voor een feed
De installatie zorgt op twee manieren voor input voor een social media feed. De eerste manier is door promotie van de installatie en foto’s en video’s te delen van mensen die interactie hebben met de installatie. De tweede manier is doordat we van plan zijn in de installatie zelf een fotomoment te plaatsen. Deze is direct verbonden met een van de social media platforms van Verhage en zullen daar meteen op geplaatst worden.


Het is input voor gesprek
De installatie zal zorgen voor gesprek. Dit zal op verschillende momenten met verschillende personen zijn.  Zo zal er gesprek plaatsvinden als er meerdere mensen tegelijk met de installatie bezig zijn. Nadat de klant bij Verhage is geweest zal deze aan familie, buren, kennissen, collega’s etc. vertellen van hun beleving bij Verhage.

Bied een wow gevoel aan de gebruiker/bezoeker
Innovatief, het moet niet al vaker zijn gedaan waardoor de gebruiker/bezoeker weet wat er verwacht kan worden
Zoiets zullen de bewoners van Schiebroek nog niet eerder hebben gezien dus zullen onder de indruk zijn van deze beleving.

Verder is in ons onderzoek geen andere horecagelegenheid bezig geweest met een vergelijkbare installatie waardoor het een innovatief concept is voor deze sector.

Het gaat de interactie aan met de gebruiker
De installatie zal interactie aangaan met de gebruiker door te reageren op de input van de gebruiker. Doordat de installatie reageert zal de gebruiker input blijven geven zodat er nieuwe reacties ontstaan. Dit zal de gebruiker blijven doen tot alles afgespeeld is of totdat de gebruiker het bui is.

Het functioneert zelfstandig, of met minimale hulpmiddelen
Ja, de installatie hoeft alleen maar aan- en uitgeschakeld te worden de rest regelt de gebruiker.

De installatie is in staat in grote mate zelfstandig te functioneren. Er wordt alleen van het personeel verwacht dat de installatie aan- en uitgeschakeld wordt. De rest is allemaal zo geprogrammeerd dat er voor het personeel geen omkijken naar nodig is en dat het niet stoort in hun dagelijkse bezigheden. De rest van de interactie werkt pas al deze wordt getriggerd door de gebruiker.

Het is een oplossing voor Verhage Peppelweg
Deze installatie is een oplossing specifiek gemaakt voor Verhage Peppelweg door illustraties en videos te ontwikkelen die herkenbaar en interessant zijn voor de klanten van Verhage Peppelweg. Dit zal dan ook niet te plaatsen zijn in een van de andere vestigingen van de Verhage franchise.

Communiceert het verhage gevoel, hart voor de buurt
Zoals in de onderbouwing van het concept als is gebleken vertaald dit concept het gevoel van hart voor de buurt door te tonen dat Verhage de buurt kent. Maar vooral ook dat het de warmte en de mensen in Schiebroek weet te weergeven.


Als we vervolgens terug gaan naar het concept en kijken wat we willen bereiken.

De gewenste reactie die wij willen krijgen bij onze installatie is dat de klanten interactie gaan krijgen met de installatie. Tijdens deze interactie moeten ze worden verbaasd. De elementen die getoond moeten herkenning opleveren. Als aandenken moet er een foto gemaakt worden die gedeeld wordt. Het resultaat op deze handelingen moet zorgen dat het onderwerp van gesprek wordt.


En dit is natuurlijk allemaal heel leuk, maar het moet ook werken en haalbaar zijn. Hiervoor hebben we verschillende prototype tests uitgevoerd. Het materiaal dat we gebruiken voor de interactieve tekening is geleidende inkt, door dit te koppelen aan de arduino krijgt de inkt als het ware de functie van een sensor.


//Tonen arduino prototype
Uiteraard is dit slechts een beginnend prototype om aan te tonen dat de illustratie interactief gemaakt kan worden. De output is op dit moment nog een ledje, maar door het te gaan koppelen aan Max kan de illustratie ook een trigger zijn voor een afbeelding of video.


// Tonen video mapping
We willen het verhaal tot leven wekken door middel van video mapping.
Ik ben begonnen met het kijken of we een animatie die we in after effects maken kunnen projecteren op een uitgeprint beeld op de muur. De volgende stap was simpele animaties toevoegen aan het beeld. Dit om vast een beeld te krijgen welke animatie op welke plek zou kunnen komen.

In ons concept hebben we momenteel dat we zwevende wolkjes boven de tractor op hangen. Om te kijken van welk materiaal deze gemaakt moeten worden hebben we ook al materiaal tests gedaan.

Met videomapping kunnen we eigenlijk alles projecteren wat we willen op ons basis beeld. Het lastigste hierbij is om de basisvorm en de projectie hetzelfde formaat te geven en goed te matchen qua plaats.


Onze volgende stappen bestaan uit het werkend krijgen van de techniek, zo zal het stukje arduino met max uitgewerkt worden. En daarmee ook het video mapping element.

Wanneer dit werkt kunnen we tests gaan uitvoeren met welke interacties het beste resultaat geven. Denk hierbij aan welke animaties en videos gekozen gaan worden. En wat het effect hiervan is.

Ook willen we testen, wanneer het prototype bij Verhage staat, wat het effect is op sociale media. Worden er foto’s gedeeld