AVG toestemming

AVG toestemming

Door de invoer van de vernieuwde privacy wetgeving moeten we nu goede formulieren hebben om imput van mensen te mogen gebruiken. 

In ons forumlier hebben we film, fotografie en woord opgenomen zodat we dit allemaal in ons proces kunnen en mogen gebruiken.

Voor ons forumlier hebben we gekozen om het zo simpel mogelijk te houden zodat iedereen snapt waar het over gaat. 

Het formulier

Toestemming

Met dit formulier geef ik toestemming aan Sarah Lieben en Selina Huijsmans om de onderstaande gegevens van mij te gebruiken voor hun afstudeerproject. Hieronder is aangekruist welke gegevens met mijn toestemming mogen worden gebruikt.

  • Mondelinge of schriftelijke verhalen mogen gebruikt worden voor het afstudeeronderzoek JA / NEE
  • Resultaten aan de hand van testen die ik uitvoer mogen worden gebruikt voor het afstudeeronderzoek JA / NEE
  • Gemaakte foto’s mogen worden gebruikt voor het afstudeeronderzoek. JA / NEE
  • Mijn naam wordt genoemd in het afstudeeronderzoek. JA / NEE
  • Bovenstaande zaken mogen worden gepubliceerd op het afstudeerblog https://cmd.sarahlieben.nl dat gericht is op docenten, studenten en de opdrachtgever. JA / NEE
Contactgegevens

Wanneer er meer vragen zijn of aanvullend onderzoek gedaan moet worden mag er contact met mij worden opgenomen. JA / NEE

Naam:

Tel. nummer:

Email:

Handtekening:___________________ Datum:___________________