Concept ontwerpresultaat

Concept ontwerpresultaat

Ontwerpvraag

Het doel van dit ontwerp is om bestaande en mogelijke klanten van Verhage peppelweg het gevoel van ‘hart voor de buurt’ te laten ervaren.

Criteria
 • Het ontwerp biedt input voor social media.
 • Het ontwerp toont de buurt.
 • De mensen zijn de input voor het ontwerp.
 • Het is een trigger
 • Het is een oplossing voor de gehele doelgroep, jong tot oud
 • Het een brug vormt tussen online en offline
 • Het is in/om Verhage peppelweg uitvoerbaar
 • Link naar social media; geeft input voor een feed
 • Het gaat de interactie aan met de gebruiker
 • Het functioneert zelfstandig, of met minimale hulpmiddelen
 • Het is een oplossing voor Verhage Peppelweg
 • Communiceert het verhage gevoel, hart voor de buurt
Doelen
 • Het interessant blijft, ook voor regelmatige bezoekers
  • Of de levensduur bepalen
 • Lokt een gesprek uit
 • Bied een wow gevoel aan de gebruiker/bezoeker
  • Innovatief, het moet niet al vaker zijn gedaan waardoor de gebruiker/bezoeker weet wat er verwacht kan worden

Conductive ink, projection mapping

Wat is het concept?

Op een wand zal een illustratie gemaakt worden van een promotiewagen die Verhage Peppelweg eerder heeft gebruikt bij hun her-opening. Hier zullen gasten interactie mee kunnen hebben door de illustratie op bepaalde punten aan te raken.

Wanneer ze dit doen zal er door middel van video mapping een ervaring worden geboden die afhankelijk is van wat de gebruiker activeert.

Responses zijn;

 • Er worden beelden getoond van Schiebroek, de auto rijd hierlangs.
 • Er wordt een foto getoond van de gebruiker op de wagen.
 • Er zijn producten zichtbaar van Verhage in of om de wagen.
 • Kleur van de wagen veranderen.
 • Deze responses zullen verder worden uitgewerkt aan de hand van gebruikerstesten.
Wat is de gedachte er achter?

De gedachte achter deze installatie is dat we de buurt willen laten zien aan de klanten van Verhage.  Hierbij zijn de klanten onderdeel van zowel de installatie en Verhage. We willen duidelijk maken aan de klanten dat Verhage de buurt goed kent en ook echt deel uitmaakt van de buurt.  

Met de installatie willen we graag voor entertainment zorgen in de winkel. De reden hiervoor is dat we de goede sfeer die in de winkel hangt willen “tonen”. De gedachte achter deze installatie is dat het toegankelijk is voor iedereen, maakt niet uit welke leeftijd.

Hoe werkt het?

De gebruiker kan door op aangeven plaatsen het werk aan te raken interactie* uitlokken. Dit is in de vorm van een animatie/ video, een camera die gaat werken, geluid, ectc.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van conductive ink, dit is geleidende verf die gebruikt kan worden in combinatie met bijvoorbeeld een arduino. Het vervangt als het ware de noodzaak van een knop, waardoor de gebruiker enkel de illustratie op bijvoorbeeld een wand aan hoeft te raken voor een interactie.

De response uit zich in een animatie of video die geprojecteerd wordt op, over of rondom de illustratie. Ook wel video mapping.

*Een korte impressie van de interactie hebben wij bijgevoegd in het gestuurde mapje.

Wat bereikt het?

Met de installatie willen we bereiken dat de klanten een ervaring krijgen waarbij ze enthousiast worden en het door willen vertellen. Dit zal uiteindelijk zorgen voor gratis publiciteit voor Verhage en een leuke sfeer binnen de wijk. Mensen zullen gericht naar Verhage komen.

Op basis van welk onderzoek?

Social media is geëvolueerd van het delen van merendeels tekst naar het delen van foto’s en video’s. Deze verandering is te verklaren omdat visuele informatie 40% beter blijft hangen dan tekstuele. Voor dit concept willen we dan ook dat het een visuele input levert voor de social media van Verhage. Wanneer visuele input wordt gecombineerd met tekst en muziek kan dit mensen ook beter bereiken op emotioneel vlak, iets dat bij storytelling ook gewenst is.

Uit onze analyse van de Verhage Peppelweg facebook is gebleken dat er veel beelden zijn waarbij Verhage hun betrokken rol laat zien, echter delen zij deze vaak zelf niet waar dus nog zeker kansen liggen.

Deze foto’s tonen bovenal dat Verhage heel bewust bezig is met hun betrokken rol en dat buurtbewoners, familie, personeel en andere relaties een groot deel zijn van hun identiteit. Dit is dan ook iets wat we tastbaar willen maken met onze installatie.

Het Verhage gevoel

Omdat we niet iets wilde vertellen maar iets wilde overbrengen door in te spelen op het gevoel van de klant wilde we graag weten op welke manier we dit het beste konden bereiken. Uit onderzoek bleek dat storytelling hiervoor de meest gerichte aanpak is. Hierbij willen we deels gebruik gaan maken van show don’t tell zodat de klant niet het gevoel krijgt dat hij een informatie video zit te kijken.

Uit ons onderzoek is gebleken dat er verschillende vormen van storytelling zijn, waarbij brand storytelling het meest relevant is. Deze vorm van storytelling richt zich op het behalen van een maximale impact door het gebruik van verhalende communicatie.

Dit is ook wat wij doen met de installatie, wij laten zien wat Verhage is door middel van een interactie.

We hebben Content 18 bezocht om meer te leren over content marketing, wanneer we namelijk kijken naar de gartner hype cycle is dit binnen marketing een volwassen wordend vak. Het moedigd bedrijven aan om af te stappen van snackable content en zich juist te richten op de inhoud van het verhaal. De vergelijking werd gemaakt met bedrijven die op de buurman willen lijken, maar dat je eigenlijk mensen wil trekken door een netflix te zijn die nieuw materiaal aanbiedt.

Content marketing richt zich hiervoor op de doelgroep, wat deze wil weten en wat hun interesses zijn. Met als doel een loyaal publiek te kweken, waarbij ze uitkijken naar nieuwe content en hieraan willen bijdragen.

Belangrijk hierbij is dat een kreet weinig doet voor mensen en dat ze juist willen ervaren wat je ze verteld. Iets waar bij op inspelen met dit concept van een interactieve installatie. Wat hierbij ook een rol speelt is dat entertainment op de eerste plaats moet staan voor gebruikers en dat de boodschap hier achteraan komt, en dus niet omgekeerd.

Om dit te bereiken houden we 5 kenmerken in gedachten;

 1. De boodschap moet oprecht zijn en overeenkomen met waar je als bedrijf voor staat.
 2. Het mag spraakmakend zijn en lef tonen
 3. De oplossing moet goed in elkaar zitten
 4. Wat kunnen mensen ermee moet uitgedacht zijn
 5. De boodschap moet passen bij het moment en niet losstaand zijn hiervan.

Verhage geeft aan het hart van de buurt te zijn en wil hierbij een ‘Verhage gevoel’ overbrengen. Dit hebben we gedurende ons proces en onderzoek meerdere keren genoemd, echter bleek het vrij lastig om dit in tekst vast te leggen. Aan de hand van ons onderzoek, de interviews en de enquêtes zijn we tot de volgende omschrijving gekomen;

Het Verhage gevoel is gericht op mensen een persoonlijke ervaring te bieden. Wanneer je Verhage binnenstapt kom je in een ontmoetingsplek met een huiselijke en gastvrije sfeer. Het personeel zorgt voor een klantgerichte aanpak waarbij goede service, aandacht en kwaliteit centraal staan.

Behalve Verhage zitten er veel bedrijven aan en om de Peppelweg, deze hanteren ieder hun eigen manier om contact te houden met hun klanten. Wat zeer opvallend was in de analyse was dat de foto’s van eigenaren, personeel of andere mensen de meeste reacties krijgen, dit was ook het geval bij het delen van producten.

Dit is dan ook een gegeven dat wij hebben verwerkt in de installatie, door de werknemers en klanten te tonen.

Zoals we van de bewoners van Schiebroek en de volgers op Facebook een aantal persona’s hebben geschreven, hebben we dit ook gedaan van Verhage Peppelweg. Deze persona hebben we vervolgens voorgelegd bij Verhage om te zien of het beeld dat wij door het onderzoek hebben klopt.

Dit was het geval, en hierdoor weten we ook welk beeld geschetst kan worden van Verhage. Maar ook het Verhage gevoel kwam hierdoor weer meer naar voren.

Peppelweg online

Wanneer wij onderzoek deden naar wat er online gevonden kon worden over Verhage Peppelweg kwamen er een aantal zaken naar voren.

Ze worden beoordeeld op verschillende review websites, hierbij kun je denken aan tripadvisor, google reviews en facebook. Echter bleken veel van deze recensies niet meer heel recent, of zelfs nog te gaan over de oude locatie. Mede om deze reden is het belangrijk om een brug te maken van offline naar online, omdat alleen de meest positieve en negatieve klanten hun ervaringen zullen delen. Wanneer deze brug genoeg indruk maakt zullen meer mensen geneigd zijn hun ervaringen te delen.

Verder heeft Verhage Peppelweg een eigen facebookpagina, welke op het moment van ons onderzoek sinds 27 april niet meer was bijgewerkt. De content die gepost wordt gaat voornamelijk over promoties of speciale gelegenheden, opvallend is wederom dat bij posts met personeel meer reacties komen. Daniel heeft ook tijdens de gesprekken meerdere malen aangegeven dat hij het lastig vindt wat hij wel en niet kan delen op social media. Om deze reden is er dan ook gekozen voor een installatie welke mogelijkheden biedt er iets over te delen. En daarnaast dat het materiaal dat in de installatie wordt gebruikt ingezet kan worden op social media.

Verder worden ze een aantal keer genoemd op snackkoerier.nl en posten er bij samnewerkingen scholen of politie over Verhage. Ook hierbij is het doel om door deze oplossing mensen te laten praten over hun ervaring bij Verhage. Bij snackkoerier kan dit bijvoorbeeld worden aangemoedigd omdat de oplossing niet eerder lijkt te zijn toegepast bij horecagelegenheden, maar voor bijvoorbeeld koffie met een cop biedt het ook mogelijkheden beelden te delen of zelfs de interactie die dag in politie thema te tonen.

Uit ons onderzoek is gebleken dat sinds de verhuizing van Verhage Peppelweg een duidelijke wisseling heeft ondergaan van snackbar naar een lunchroom. De kleurrijke indeling en stijl heeft plaatsgemaakt voor een stoer en industrieel restaurant.

Wanneer we Kevin (hoofdkantoor) vroegen naar een stijlboek bleek dat er nog niet te zijn, maar de richtlijnen waren om het stoere en industriele aan te houden. Dit is dan ook wat we hebben aangehouden voor het uiterlijk van de installatie.

Maatschappij

Wanneer gekeken worden naar het onderzoek naar de Nederlandse maatschappij van het CBS zien we dat we dagelijks tot wekelijks veel contact hebben met de mensen om ons heen. Dit bleek ook uit de interviews die we in de buurt hielden.

Dit is interessant omdat wanneer we kijken naar klantenbinding 81% van de mensen aangeeft dat wanneer zij positief zijn over een merk ze dit willen delen met vrienden en familie. Vooral wanneer wordt uitgegaan van een persoonlijke aanpak zien we dat mensen een positieve ervaring krijgen. Dit is mede een reden dat we gebruikers een onderdeel laten worden van de installatie.

Uit een onderzoek van de gemeente is gebleken dat de grootste groep inwoners van Schiebroek bestaat uit mensen tussen de 18 en 64 jaar. Dit is opvallend omdat er overdag bij Verhage een doelgroep zichtbaar is van 30 tot 65+ jaar. Het is dan ook belangrijk dat de installatie geschikt is voor verschillende leeftijden omdat dit de doelgroep is van Verhage. Met deze oplossing spreken we bij verschillende doelgroepen een andere reactie aan. Zo zal het voor de oudere doelgroep sentiment aan de wijk zijn dat ze ervaren en voor jongeren juist het spelende.

Gedurende onze field excursie hebben we gezien dat de wijk Schiebroek zeer divers is en hiermee dus ook de bewoners. Dit houd in dat wanneer Verhage aangeeft het hart van de buurt te zijn, de oplossing dus ook alle delen van Schiebroek moet laten zien. Hiermee toont Verhage er immers te zijn voor iedereen en de wijk goed te kennen.

Met de installatie komt dit dan ook terug door filmmateriaal van verschillende locaties uit Schiebroek te gebruiken.

De bewoners praten met liefde over de buurt, zeker oudere bewoners die hier al hun hele leven wonen spreken vol lof. Zo hebben ze het over de gezelligheid die ze ervaren met de andere bewoners, maar ook over dat het zeer kindvriendelijk is.

Met de installatie willen we dan ook laten zien hoe mooi hun buurt is en dat zij hier zelf een hele grote rol in hebben. Door dit binnen Verhage te plaatsen verspreid dit de boodschap dat Verhage hun buurt kent.

De personen die we op straat hebben gezien komen voor een deel overeen met de mensen die we op straat zien. Maar we zien ook veel ouderen, gezinnen en jongeren, zeker de laatste 2 zijn gezien hun leeftijd actiever op social media als we het onderzoek van het CBS erbij halen. Deze zien we echter niet terug op de facebook van Verhage.

Uit de analyse van de facebook volgers van Verhage Peppelweg is gebleken dat de huidige volgers gelijk zijn verdeeld als het gaat om het geslacht. De leeftijdscategorie is gemiddeld van 30 tot 65 jaar, de meeste volgers komen zelf uit Schiebroek en maken minimaal gebruik van hun facebook account.

Dit onderzoek in combinatie met andere resultaten heeft ervoor gezorgd dat social media voor Verhage Peppelweg niet de hoofd oplossing is, omdat er dan iets nodig is om mensen hier naartoe te sturen.

Probe, vermist poster

Voor deze test worden vermist posters opgehangen voor een vermiste knuffel, hier wordt toegelicht dat hij op avontuur is. Maar ook dat hij terug gelokt kan worden door middel van verhalen.

Vervolgens wordt getoond waar mensen dit kunnen delen, door gebruik te maken van de # of het emailadres dat gedeeld word. De posters zullen worden opgehangen op locaties waar veel mensen langskomen.

Zodra alle posters opgehangen waren hebben we wederom door de wijk gelopen en zijn we op een afstand gaan observeren wat mensen doen met de posters. Hierbij zagen we dat een aantal mensen er voorbij liep, maar dat moeders en kinderen even bleven hangen.

Er was zelfs op 1 locatie al een briefje meegenomen. Daarnaast was het opvallend dat wanneer 1 van ons de poster aan het lezen was, andere mensen er sneller naartoe kwamen om mee te lezen. Een opvallende reactie was dat mensen reageren met dingen als ‘Ach wat sneu’ en daarna pas doorhebben dat het een andere boodschap heeft.

Echter bleek aan het einde van de probe dat niemand de stap had gemaakt van offline naar online. Waardoor de probe dus eigenlijk mislukt was. Maar toen wij later Daniel spraken, die niet van deze probe af wist, bleek dat er wel over de posters gepraat was. Waardoor we dus inzicht hebben gekregen in hoe mensen een sterke trigger nodig hebben om over te stappen naar online. Of dat de oplossing offline moet blijven en deze slechts input geeft voor online.

Probe, Facebook

Met onze facebook post hebben we veel  mensen bereikt maar we zagen dat er niet echt reactie op kwam. De meeste reactie kwam van mensen die ook een Verhage vestiging hebben of hier werken.  We konden bij de post ook goed zien welke leeftijdsgroep we het beste bereikte met deze post. Dat waren 45-54 jarige. We merkte dat de andere leeftijdsgroepen niet echt online te vinden waren. Dit is dan ook de reden dat we gekozen hebben om ons niet heel erg te focussen op social media maar het op de achtergrond mee te nemen.

Probe, enquete

Voor dit onderzoek zijn kaarten ontworpen om in de stijl van Verhage met de klant te kunnen communiceren. Gedurende de looptijd van deze probe zal het personeel actief de kaarten met vragen aandragen naar de consumenten. De kaarten kunnen door de consumenten worden ingeleverd in een enquête bus, deze zal zich centraal in de store bevinden.

Wat is het imago dat mensen ervaren bij Verhage Peppelweg? Was de hoofdvraag voor dit onderzoek.

De deelvragen waren als volgt:

 • Wat bestellen mensen?
 • Met hoeveel mensen bezoeken mensen Verhage Peppelweg?
 • Wat vinden mensen van Verhage Peppelweg?
 • Wat voor beeld hebben mensen van Verhage Peppelweg?
 • Volgen mensen Verhage Peppelweg al op social media?

Opvallend genoeg was vrijwel iedere klant positief over Verhage Peppelweg, maar werd er ook duidelijk aangegeven dat er geen behoefte was om hen te volgen op social media. Of dat ze zich niet bewust waren dat Verhage Peppelweg actief was op social media, echter was dit deel aanzienlijk kleiner.

Ook dit is wederom reden geweest om social media meer als toevoeging in te zetten dan als hoofdmiddel.

Interviews

Tijdens het interviewen op het hoofdkantoor was bij iedereen het enthousiasme voelbaar door de passie waarmee ze over Verhage vertelden. En door het feit dat Verhage iedere keer als fijne werkgever wordt omschreven.

Er wordt verteld dat Verhage veel veranderingen heeft ondergaan sinds het beginnen met de snackbar. Zo zijn ze inmiddels op het punt dat ze eigenlijk als lunchroom gezien willen worden en zich niet meer identificeren als cafetaria.

Een verhaal dat ons zeer is bijgebleven is van een moeder van iemand, deze komt iedere vrijdag bij Verhage Peppelweg en wordt door het personeel herkent. Dus het moment dat ze binnenkomt wordt haar kopje koffie gezet, voor haar is dit een stukje herkenning en erkenning. Maar ons is verteld dat dit slechts 1 voorbeeld is en dat dit wel het echte verhagen is voor veel mensen.

Verhage probeert op iedere locatie een combinatie te vinden tussen het Verhage gevoel en de identiteit van de buurt. Iets dat zeker voor hen goed merkbaar is omdat ze regelmatig verschillende vestigingen bezoeken.

Dit is ook wat ze op social media toepassen, er is een Verhage pagina maar deze wordt enkel ingezet voor kortingscoupons en mededelingen. Verder heeft iedere vestiging zijn eigen identiteit.

Hierdoor werd het voor ons dan ook zeer duidelijk dat de eigen identiteit van de wijk Schiebroek naar voren moet komen in de installatie en het zeer herkenbaar mag zijn voor gasten.  

Verhage deelde een interview met Hans, hieruit hebben wij elementen herkend van onze interviews. De uitspraken die relevant waren hebben we samengevat en toegevoegd;

 • De omschrijving van Verhage kan gezien worden als lunchroom/restaurant/fast casual formule. Dit houdt in dat ze een combinatie zijn van snackbar, lunchroom, restaurant en zelfs (koffie)café.
 • Op de locaties waar Verhage zit zitten geen andere leuke horecagelegenheden zoals in de stad. Hierdoor krijgt hun vestiging een belangrijke functie.

Criteria

Om te zorgen dat we op het einde niet met een totaal verkeerd eindproduct eindigen wat niet voldoet aan onze briefing en onze eigen verwachtingen hebben we criteria opgesteld. Dit is gegaan op basis van eisen die de opdrachtgever heeft, die school stelt, belangrijke ontwikkelingen die we hebben ontdekt tijden dit project en algemene dingen we gedurende het project niet moeten vergeten.

 • Het is een trigger
 • Het is een oplossing voor de gehele doelgroep, jong tot oud
 • Het een brug vormt tussen online en offline
 • Het interessant blijft, ook voor regelmatige bezoekers Of de levensduur bepalen
 • Het is in/om Verhage peppelweg uitvoerbaar
 • Link naar social media; geeft input voor een feed
 • Lokt een gesprek uit
 • Biedt een wow gevoel aan de gebruiker/bezoeker Innovatief, het moet niet al vaker zijn gedaan waardoor de gebruiker/bezoeker weet wat er verwacht kan worden
 • Het gaat de interactie aan met de gebruiker
 • Het functioneert zelfstandig, of met minimale hulpmiddelen
 • Het is een oplossing voor Verhage Peppelweg
 • Communiceert het verhage gevoel, hart voor de buurt

* Ons complete onderzoek is te vinden op https://cmd.sarahlieben.nl

Proces

Het proces van het ontwikkelen van dit concept begon met een eerste algemene brainstorm. Hierbij hebben we inspiratie beelden gebruikt: campagnes van andere bedrijven, kunstwerken en ons bezoek aan het VAN ABBEN museum, Breda Photo en DDW.

Nadat we hierbij verschillende concepten hadden verzonnen wilde we graag kijken naar in hoeverre ze overeenkomen met onze eisen en ons ontwerpprobleem. Hiervoor hebben we lijst gemaakt met ons criteria voor ons concept. We zijn vervolgens met deze criteria alle concepten nog een keer langs gegaan om te kijken in hoeverre ze overeenkomen met onze concepten. Na alle concepten te hebben behandeld zijn we gaan kijken naar hoe we de concepten gingen opdelen. We hebben gekozen voor 4 categorieën: hele (complete) concepten, halve concepten (deze waren nog niet helemaal rond), concepten die gericht zijn op concent voor posts op social media, en concepten die niet overeenkomen met de ontwerpvraag.

Na alle concepten te hebben geordend en beoordeeld zijn we individueel gaan kijken naar welke vijf concepten ons het meeste interesseert of waar we potentie in zagen.  Hierbij hebben we individueel nog een brainstorm gehouden. We zijn vervolgens gaan kijken bij alle ideeën uit de concepten welke elementen en concepten we interessant vonden om mee door te gaan. Dit hebben we gedaan door middel van de stippenmethode.

Met de gegevens van de stippenmethode hebben we een prioriteitenlijst opgesteld van welke onderdelen we als eerste wilde behandelen.

Met deze gegevens zijn we gaan kijken door middel van een brainstorm naar wat we konden doen met deze concepten. Hierbij zijn we ook concepten gaan samenvoegen.  Met deze ideeën zijn we gaan kijken naar wat voor soort techniek we nodig zouden hebben of wat we zouden kunnen gebruiken om deze concepten uit te kunnen werken. Hierbij hebben we ook goed gekeken naar de werken die we op GLOW  gezien hebben. Hier stonden namelijk verschillende werken die gebruikt maakte van projection mapping en die gebruik maakte van interactie van een bezoeker. Deze techniek vonden we interessant om in ons achterhoofd te houden om te kunnen gebruiken bij verschillende concepten.

Hierbij zijn we conductive ink tegen gekomen. Deze manier leek ons goed toe te passen binnen een concept. We hebben met deze informatie een concept gekozen en zijn deze gaan uitwerken. Zo zijn we gaan kijken naar welke basisvorm onze achtergrond zou kunnen hebben die gerelateerd is aan Verhage of Schiebroek. We zijn hierbij uitgekomen op een promotie wagentje wat al eerder bij Verhage Peppelweg heeft gestaan.

Aan de hand van deze informatie hebben we ons concept voorstel geschreven. Onze volgende stap gaat het verdiepen in de techniek en prototypes en test maken worden.

* Meer over ons proces is te vinden op https://cmd.sarahlieben.nl/category/onderzoek-concept/

Hoe kan het eruit zien?


Legenda
1 –  Muur
2 – Scherm met interactieve illustratie
3 – Locatie voor techniek
4 – Beamer

Schets van wagen, opzet interactieve illustratie

Wat hebben we nodig?
 • De speciale verf, conductive ink
 • Beamer
 • Arduino
 • Mapping software
 • Een camera
 • Muur
 • Scherm
 • Illustraties
 • Video/animatie materiaal
Wie is de doelgroep?

Dit werk zal interessant zijn voor de gehele doelgroep van Verhage, van jong tot oud. Wel verwachten we verschillende reacties per leeftijdscategorie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die ermee zullen spelen en aan jongeren die het zullen willen delen.

Uiteraard zijn dit nog slechts verwachtingen die we willen testen tijdens het ontwikkelen van het product.

Wat is de aanpak?

Nieuwsgierigheid, verbazing – iedereen

Herkenning, sentiment – ouderen, ouders

spelende/lerende – kinderen

fotogeniek/instagram – jongeren

Onze manier van aanpak verschilt per leeftijdsgroep. De algemene aanpak is het creëren van nieuwsgierigheid en verbazing.

Voor ouderen en ouders zullen we met onze installatie vooral inspelen op herkenning en sentiment.

Voor kinderen spelen we in op hun spelende manier van nieuwe dingen benaderen en het al doen leren.

Voor jongeren spelen we in op hun behoefte om alles te kunnen delen. Door het een aantrekkelijk uiterlijk te geven en content te geven om te kunnen delen kunnen we ook hun benaderen.

Wat is de gewenste reactie?

Interactie – verbazing –  herkenning – gesprek – foto

De gewenste reactie die wij willen krijgen bij onze installatie is dat de klanten interactie gaan krijgen met de installatie. Tijdens deze interactie moeten ze worden verbaasd. De elementen die getoond moeten herkenning opleveren. Als aandenken moet er een foto gemaakt worden die gedeeld wordt. Het resultaat op deze handelingen moet zorgen dat het onderwerp van gesprek wordt.

Hoe past het bij het Verhage gevoel?

Het Verhage gevoel is gericht op mensen een persoonlijke ervaring te bieden. Wanneer je Verhage binnenstapt kom je in een ontmoetingsplek met een huiselijke en gastvrije sfeer.

Het personeel zorgt voor een klantgerichte aanpak waarbij goede service, aandacht en kwaliteit centraal staan.

Dit komt terug binnen ons concept doordat de klant zelf zijn eigen pad kan trekken bij de installatie. De handelingen kunnen in verschillende volgordes worden gedaan waardoor het een persoonlijke ervaring wordt. Door de andere kern onderwerpen uit het Verhage gevoel terug te laten komen in de beelden en handelingen van de installatie zal de klant het Verhage gevoel ervaren.

Peilen adhv criteria
 • Het is een trigger

Ja, mensen zullen geïnteresseerd zijn in wat het kan doen. Nadat ze een reactie hebben gekregen zullen ze alle opties willen uitproberen.

Verder biedt het mogelijkheden voor input van social media waardoor het tevens hierop een trigger kan vormen.

 • Het is een oplossing voor de gehele doelgroep, jong tot oud

Ja, er zitten geen beperkingen op qua handelingen die alleen geschikt zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep. Voor kleine kinderen zal dit voornamelijk inhouden dat ze met de installatie gaan spelen. Voor jongere zal dit een mogelijkheid zijn om iets te delen op social media. En voor ouderen zal het voornamelijk herkenning zijn. Voor iedereen geldt dat het nieuwsgierigheid en verbazing zal wekken.

 • Het een brug vormt tussen online en offline

Het online gedeelte speelt een minder grote rol binnen het concept dat we in eerste instantie hadden verwacht. Dit komt omdat dit niet speelt bij onze doelgroep. We wilde echter wel jonge een input geven voor social media en content creëren voor de social media van Verhage Peppelweg. We zullen dit doen door in onze installatie een foto moment te creëren. Deze foto wordt meteen geupload naar de social media van Verhage.  

 • Het interessant blijft, ook voor regelmatige bezoekers
  • Of de levensduur bepalen

Het blijft interessant, ook al heeft een klant het zelf al uitgeprobeerd, dan zal het kijken naar de reactie van andere bezoekers nog wel leuk zijn. Ook is er de optie om de video content in de installatie na bv. 4 maanden te veranderen om het interessant te houden voor langere tijd.

 • Het is in/om Verhage peppelweg uitvoerbaar

De installatie is uitvoerbaar in Verhage. De installatie heeft in principe maar een muur en wat ruimte aan het plafond nodig. Dit zal dus niet te veel ruimte in de het pand innemen. Voor een mogelijke locatie hebben we momenteel de benedenverdieping op het oog. Dit omdat het hier wat donkerder is, het niet in de weg staat voor klanten die alleen snel wat komen bestellen en het ook geen deuren blokkeert.

 • Link naar social media; geeft input voor een feed

De installatie zorgt op twee manieren voor input voor een social media feed. De eerste manier is door promotie van de installatie en foto’s en video’s te delen van mensen die interactie hebben met de installatie. De tweede manier is doordat we van plan zijn in de installatie zelf een fotomoment te plaatsen. Deze is direct verbonden met een van de social media platforms van Verhage en zullen daar meteen op geplaatst worden.

 • Het is input voor gesprek

De installatie zal zorgen voor gesprek. Dit zal op verschillende momenten met verschillende personen zijn.  Zo zal er gesprek plaatsvinden als er meerdere mensen tegelijk met de installatie bezig zijn. Nadat de klant bij Verhage is geweest zal deze aan familie, buren, kennissen, collega’s etc. vertellen van hun beleving bij Verhage.

 • Bied een wow gevoel aan de gebruiker/bezoeker
  • Innovatief, het moet niet al vaker zijn gedaan waardoor de gebruiker/bezoeker weet wat er verwacht kan worden

Zoiets zullen de bewoners van Schiebroek nog niet eerder hebben gezien dus zullen onder de indruk zijn van deze beleving.

Verder is in ons onderzoek geen andere horecagelegenheid bezig geweest met een vergelijkbare installatie waardoor het een innovatief concept is voor deze sector.

 • Het gaat de interactie aan met de gebruiker

De installatie zal interactie aangaan met de gebruiker door te reageren op de input van de gebruiker. Doordat de installatie reageert zal de gebruiker input blijven geven zodat er nieuwe reacties ontstaan. Dit zal de gebruiker blijven doen tot alles afgespeeld is of totdat de gebruiker het bui is.

 • Het functioneert zelfstandig, of met minimale hulpmiddelen

Ja, de installatie hoeft alleen maar aan- en uitgeschakeld te worden de rest regelt de gebruiker.

De installatie is in staat in grote mate zelfstandig te functioneren. Er wordt alleen van het personeel verwacht dat de installatie aan- en uitgeschakeld wordt. De rest is allemaal zo geprogrammeerd dat er voor het personeel geen omkijken naar nodig is en dat het niet stoort in hun dagelijkse bezigheden. De rest van de interactie werkt pas al deze wordt getriggerd door de gebruiker.

 • Het is een oplossing voor Verhage Peppelweg

Deze installatie is een oplossing specifiek gemaakt voor Verhage Peppelweg door illustraties en videos te ontwikkelen die herkenbaar en interessant zijn voor de klanten van Verhage Peppelweg. Dit zal dan ook niet te plaatsen zijn in een van de andere vestigingen van de Verhage franchise.

 • Communiceert het verhage gevoel, hart voor de buurt

Zoals in de onderbouwing van het concept als is gebleken vertaald dit concept het gevoel van hart voor de buurt door te tonen dat Verhage de buurt kent. Maar vooral ook dat het de warmte en de mensen in Schiebroek weet te weergeven.